Vrijwilligers
Heeft u ook zin om te helpen?

De Speelakker zoekt vrijwilligers!


Speeltuin De Speelakker te Noordwijkerhout draait geheel op vrijwilligers. Hulp is altijd van harte welkom. Ook zin om te helpen?

Elke maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondagmiddag vanaf half 2 tot 5 uur is de speeltuin open. Vanwege de uitdagende omgeving van water en zand kunnen kinderen nooit alleen spelen. Aanwezigheid van volwassenen is nodig.
Uitgangspunt is dat er altijd minimaal twee mensen aanwezig zijn. Bij mooi weer en grote drukte zijn meer dan twee mensen nodig. Zonder al deze vrijwilligers zou het echt niet gaan.

De rolverdeling in de speeltuin is eenvoudig: Vrijwilligers staan achter de bar en houden toezicht buiten.
De bardienst bestaat uit verkoop van snoep, drinken en ijs.
De toezichthouder kijkt of alles veilig en rustig verloopt. Soms moet er een pleister geplakt worden. Vaak gaat het om een praatje en gezelligheid voor iedereen. Uiteraard houden ook de ouders de boel in de gaten. Iedereen helpt mee en dat maakt de sfeer.

Elk jaar zijn nieuwe vrijwilligers nodig. De meeste vrijwilligers kiezen ervoor om één keer per week of een enkele keer in de maand een dagdeel op het rooster te staan. Het rooster wordt elke maand aan iedereen rondgestuurd / gemaild. Met roosterwensen wordt uiteraard rekening gehouden. En het motto is: Vele handen maken licht werk.

Het bestuur van De Speelakker wil graag met geïnteresseerden in contact komen.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar:


of bij de vrijwilligers in de speeltuin of bij het secretariaat.

Tineke van der Waay,
Zilverschoon 48
2224 DX KatwijkTot ziens bij De Speelakker!
STICHTING
DE SPEELAKKER

Adres Speeltuin:

Zeereep 1
2211 EL Noordwijkerhout

Tel. 06 20680373