Contact
De Speelakker, hoe komt u met ons in contact?
Adres Speeltuin:                                                                            Gegevens stichting De Speelakker:
Zeereep 1                                                                                         Bankrekening: NL 71 RABO 0376901977
2211 EL  Noordwijkerhout                                                                K.v.K. Rijnland 28081102

Telefoon: 06 206 80 373
E-mail    : Klik hier


Let op! Postadres:
Tineke van der Waay,
Zilverschoon 48
2224 DX Katwijk


Het bestuur van De Speelakker


Liesbeth van de krol,                                        voorzitter, pr                     0252-376656

Tineke van der Waay,                                      secretaris,                                    


Tanja van der Putten,                                       penningmeester,             
    

Rob Zandbergen,                                             technische zaken,          

Astrid Deckers,                                                facilitaire zaken,               06-30390586


Website beheer en realisatie,  gesponsord door:

Natalie Peschier, BrightMind educatie, Noordwijkerhout                          06-36154349
                                                

Trainingen Studyskills, faalangst en (studie) coaching:
- Scholieren voortgezet onderwijs.
- mbo, hbo en wo studenten en volwassenen.
- Ouders 
                                                                                          

Tot ziens bij De Speelakker!
STICHTING
DE SPEELAKKER

Adres Speeltuin:

Zeereep 1
2211 EL Noordwijkerhout

Tel. 06 20680373